Diyarbakır Şehir Portalı

Yedi Kardeş Burcu Hikayesi

Yedi Kardeş Burcu Hikayesi

Bizans İmparatoru Konstantin Dukas, Urfa Kalesi Tekfuru Tavada- nos’a haber göndererek, Diyarbakır Kalesi’ni Türklerden geri almasını istemiş.

Tavadanos büyük bir orduyla gelip Diyarbakır Surları’nı kuşatmış.

Düşman, sayıca çok fazla oluşuna güvenip, bir elçi göndererek Türklerden kalenin yıkılmadan, kansız kendilerine teslim edilme­sini istemiş.

Bu öneri karşısında, Türklerden yedi yiğit kardeş bir araya gelerek aralarında bir plan kurmuşlar ve bu plan gereği kardeşlerin en büyüğü olan Tolga Bey, düşman elçisine “Kaleyi teslim mukad­der oldu, yalnız bir şartımız var. Biz Türkler henüz kimsenin ayağına gitmedik. Tekfurunuz zahmet buyursun, kalenin anahtarını bizden burada teslim alsın” demiş.

Tavadanos sevinçle bu şartı kabul edip yüksek komutanlarını, seçkin silahşörlerini yanına alarak kaleye girmiş. Onları kalenin en yüksek burcunda karşılayan yedi kardeş, beyazlar giyinmişler ve gülümsüyorlarmış. Tekfurun sabırsızlandığını gören Tolga Bey, tercümana “Tekfurunuz merak buyurmasınlar, söz verdik, kalenin anahtarını ikindi ezanı okunurken teslim borcumuzdur, ezan vakti de yakındır” demiş. Tekfur da “Söyle uzatmasınlar” diye karşılık vermiş.

Biraz sonra ikindi ezanı başlamış. Yedi yiğit kardeş, Tolga Bey,Baybars, Koç Ali, Ay-Han, Gün Böre, Sarı Saltuk ve Ertunga birbirle- riyle bakışmışlar, içlerinden en küçükleri olan Ertunga, hızla oradan uzaklaşıp aşağıya inmiş ve mahzendeki cephaneyi ateşlemiş. Biraz sonra korkunç bir patlama duyulmuş ve tüm burç, yedi kardeş ve düşman komutanlarıyla beraber havaya uçmuş. Başsız kalan düşman askerleri, kaleden dışarı çıkan Türk asker­leri tarafından geri püskürtülmüşler. Bu olaydan sonra bu burca Yedi Kardeş Burcu denmiş ve halk arasında bu efsaneyi konu alan şöyle bir türkü söylenmiş:

Yedi kardeş der ki gelsin düşmanım
Alsın anahtarı, koysun bu canım
Kara taş üstünde akıyor kanım
Düşmanlar ağlasın, dostlar sevinsin
Yedi kardeş deyu halimiz bilsin.

Mahsum Çetintaş

Teknoloji ile ilgilenmeyi çok sevdiğimden, Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü okumaktayım. Memleketimi ve Tarih'i çok seviyorum.

Yorum ekle