Diyarbakır Şehir Portalı

Günümüze Ulaşmayan Diyarbakır Hanları

deva hamamı

Diyarbakır, geçmiş birikimiyle insanın yaşamının araştırmaya bile yetemeyeceği inanılmaz bir tarihe sahiptir. Günümüze Ulaşmayan Diyarbakır Hanları dönemin Paşa, Vali, Padişah, Sadrazam ve yaşayan halkları tarafından ihtiyaca göre inşa ettirilmiştir. Han sayısının fazla oluşu dönemin şartlarında Diyarbakır’ın en önemli ticaret noktalarından bir şehri olduğunu gözler önüne sermektedir.

diyarbakir_hanlari
Diyarbakır Hanları

İbrahim Paşa Hanı

1810 tarihli Şehzade İbrahim Paşa’nın vakfiyesinde Salos Mahalle’sinde , Muallak Mescidi’nin alt tarafında ve Deva Hamamı yanında olduğu anlaşılmaktadır. Yapı İbrahim Paşa tarafından 1810 tarihinde önce inşa edildiği tahmin edilmektedir.  İbrahim Paşa Hanı 5 Mart 1826 tarihli bir hülasadan anlaşıldığı üzere, tüccar hanı olarak inşa edilmiştir. Bugün için ayakta olmayan bu han hakkında kaynaklarda da herhangi bir bilgiye rastlanılmamış ve ne zaman yıkıldığı tespit edilememiştir.

Tütün Hanı

Şehazade İbrahim Paşa  tarafından vakfedilen han hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır.  Şu an ayakta olmayan Tütün Hanı Abdal Mahallesinde, Deva Hamamı’nın arkasında yer aldığı bilinmektedir. 1810 tarihli İbrahim Paşa vakfiyesinden anlaşıldığı üzere İbrahim Paşa tarafından inşa ettirilmiştir.  Vakfiyesine göre küçük bir han olduğu bilinmektedir.

Rüstem Paşa Hanı

Han 1539-1542 tarihleri arasında dönemin Diyarbakır valisi Rüstem Paşa tarafından yaptırılmış olduğu düşünülmektedir. Söz konusu olan han, Rüstem Paşa adından başka Yenikapı adıyla da bilinmektedir. Yenikapı’nın girişinin sağ tarafında bulunan handan günümüze bir şey kalmamıştır.

Melek Ahmet Paşa Hanı

1591 yılında dönemin Valisi Melek Ahmed Paşa tarafından Rum Kapısı yakınlarında ev olarak yapılmıştır. Ev daha sonra dilaver Paşa tarafından hana çevrilmiş ve XIX. yüzyıla kadar gelmiştir. 11 nisan 1842 tarihli Diyarbakır masraf defterinden, bu hanın içerisinde süvari askerinin ikamet ettiği anlaşılmaktadır. Ne zaman harap olduğu ise bilinmemektedir.

Baş Değirmen Hanı

Diyarbakır Bitlis karayolunda yer alan han bugün harap bir durumdadır. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen pln şemasında inşa edilen hanın bir kısmı ahır olarak kullanılmıştır.

Kayseriye Han

22 Ekim 1565 tarihli İskender Paşa vakfiyesinde, vakfın gelir kaynakları sayılan Kayseriye Hanı’nın, İskender Paşa Camii ile Yani Hamam yakınlarında olduğu bilinmektedir. 1577 tarihli bir vakfiyeden ise söz konusu hanın, 12 hücre, 1 hela, 4 dükkan , 1 mahzenden oluştuğu anlaşılmaktadır. Hanın ne zaman harap olduğu da bilinmemektedir.

İpekoğlu Hanı

1676 tarihli vakfiyede hanın İskender Paşa Camii’nin batısında  yer aldığı, yine aynı vakfiyede bu hanın Hacı Murat Çelebi’nin mülkü olduğu anlaşılmaktadır. Han, 54 oda , 1 dükkan , 1 ahır ve su kuyusundan oluşmaktadır. 1799 tarihli bir vakfiyede adına rastlanılan han, XIX. yüzyılın ikinci yarısında da varlığını sürdürmüştür. 1. Dünya Harbi sırasında harap olduğu tahmin edilmektedir.

Han-ı Cedid

1569  tarihli Behram Paşa vakfiyesinde, Behram Paşa tarafından camiin arka tarafında bir de han inşa ettirilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Vakfiyeye göre han iki kalı olup 33 odası bulunmaktadır. XIX yüzyıla ait belgelerde ismine rastlanmayan hanın ne zaman harap olduğu bilinmiyor.

Han-ı Gevran

Kuzeybatı güneydoğu yönünde uzanan Diyarbakır Elazığ yolunun 25.kilometresinde  Geyikli İstasyonu yakınlarında bulunan Han oldukça sağlam bir durumda ve ayaktadır. Plan itibariyle uzunca bir dikdörtgen plan şemasında inşa edilen yapı tahıl deposu olarak kullanılmaktadır.

Şerbetin Hanı 

Diyarbakır Ergani yolu üzerinde, Eğil ilçesinde bulunan aynı isimli köyün yakınlarındadır. İnce uzun bir mekan olan ahır kısmından ibarettir. Üzerine sonradan ev yapılmıştır.

Yerleri Kesin Olmayan Diyarbakır Hanları

Sipahioğlu Hanı 1842

Fatih Mehmed Paşa Evkafından Halid Ağa Hanı 1842

Şevketlü Hanı 1723

Gümüşhaneli Defterdar Hanı 1844

muhtemelen Ulu Cami yakınında olan Börekçiler Hanı 1799

Yeni Kapı Yakınlarında Alaca Han 1676

İskenderoğlu Hanı 1842

Palancılar Çarşısında Karakaş Hanı 1800

İshakoğlu Hanı 1817

İç Kale’de olan Zincir Hanı 1837

Halil Akın

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslar Arası İlişkiler ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümlerini beraber okuyorum.
Eksik olan ve unutulmaya yüz tutmuş bir tarihin peşindeyim. Bilinmeyeni göstermek, güncel ve yeni olan ile birleştirmek için savaşıyorum. Kültürümü çok seviyorum.

Yorum ekle